Home

Het Beemster Bomenmuseum is een unieke verzameling houtige gewassen, die in een parkachtige omgeving in de Beemster tot in lengte van dagen kunnen blijven groeien. Het Beemster Bomenmuseum is de twee na grootste verzameling bomen en struiken van Nederland. De verzameling bestaat uit 2600 soorten en variëteiten en het totaal aantal bomen en struiken ligt rond de 6000 exemplaren. De totale oppervlakte van het arboretum is 7,5 hectare.

Doelstelling
Het Beemster Bomenmuseum is een particuliere verzameling, bijeengebracht door de oprichters en door hen in de vorm van een stichting veiliggesteld voor de toekomst. De meeste bomen overleven immers ons mensen en dat is juist wat velen zo intrigeert.

Het Beemster Bomenmuseum heeft vier doelstellingen:

  • laten zien hoe bekende en onbekende soorten en variëteiten bomen en struiken groeien en hoe ze er uitzien op oudere leeftijd;
  • conserveren voor het nageslacht van bomen en struiken die in het oorspronkelijke gebied van voorkomen met uitsterven zijn bedreigd;
  • laten groeien van bomen en struiken die nog niet waren geïntroduceerd in Nederland, maar wel van belang kunnen zijn voor het toepassen in het Nederlands groen (zo herbergt ons arboretum exemplaren van enkele walnoot- en pijnboomsoorten die nog in geen enkele andere Nederlandse verzameling aanwezig zijn);
  • verzamelen en distribueren van zaden en stek- en entmateriaal ten behoeve van boomkwekerijen.

Opgenomen in de NPC
In ons land zet de Stichting Nederlandse Planten Collectie zich in voor het voortbestaan van een zo groot mogelijke botanische diversiteit in de Nederlandse botanische tuinen en arboreta. Het Beemster Bomenmuseum neemt de taak op zich om van de geslachten Juglans (walnoot), Abies (zilverdennen) en Pinus (pijnbomen) zo veel mogelijk soorten bijeen te krijgen. Van deze geslachten is de collectie in het Beemster Bomenmuseum de grootste van West-Europa.

Uw steun
Wilt u het voortbestaan van het Beemster Bomenmuseum een handje helpen? Donaties zijn zeer welkom op IBAN NL16 ABNA 05 790 626 27 t.n.v. Stichting Het Beemster Arboretum o.v.v. “donatie”.