De collectie

De collectie omvat vooral loofhoutsoorten; van de coniferen zijn vooral Abies en Pinus goed vertegenwoordigd. Voor een goede indruk van de samenstelling van de collectie is onderstaande lijst van de geslachten die het best vertegenwoordigd zijn met vermelding van het aantal soorten en variƫteiten dat in die geslachten aanwezig is. Daarnaast zijn er nog talrijke geslachten die met slechts enkele soorten zijn vertegenwoordigd. Daaronder is een groot aantal weinig bekende en zeldzame soorten te zien.

Hydrangea – Hortensia 102
Acer – Esdoorn 105
Viburnum – Sneeuwbal 95
Pinus – Pijn 65
Quercus – Eik 55
Taxus – Venijnboom 55
Prunus – Sierkers 48
Abies – Zilverden 48
Picea – Spar 48
Fraxinus – Es 40
Tilia – Linde 40
Euonymus – Kardinaalshoed 37
Aesculus – Kastanje 36
Sorbus – Meelbes en Lijsterbes 36
Cornus – Kornoelje 36
Crataegus – Meidoorn 36
Betula – Berk 33
Syringa – Sering 31
Ilex – Hulst 30
Juglans – Noot 25
Malus – Sierappel 24
Corylus – Hazelaar 20
Fagus – Beuk 19
Ulmus – Iep 16
Gleditsia – Valse christusdoorn 11
Catalpa 11