Stichting

Stichting Beemster Arboretum
Het arboretum is ondergebracht in een stichting om de toekomst van de waardevolle collectie veilig te stellen. Het bestuur bestaat uit:

 
   
Dhr. Hans Engberts Bestuurslid
Dhr. Ted van ’t Hek Penningmeester
Dhr. Bram Engberts* Bestuurslid
Mw. Marijke Völlmar Bestuurslid
Dhr. Eric Jansen Bestuurslid 
   

*Naast bestuurslid, bekleedt Bram Engberts sinds april 2014 ook de functie van dagelijks beheerder. De beheerder is daarbij in het 4e kwartaal van 2016 in dienst getreden van het Arboretum (middels een parttime dienstverband) tegen een salarisvergoeding o.b.v. een 40-urig dienstverband van € 2.400 p/maand. De bestuursleden hebben in 2017/2018 geen vrijwilligers- of vergadervergoedingen ontvangen.


Beleidsplan 2018 – 2020

  • het in goede staat onderhouden van de huidige verzameling bomen en struiken;
  • het vergroten van de zichtbaarheid van Het Beemster Arboretum door diverse marketingactiviteiten;
  • het waarborgen van een gezonde financiële positie door het aanhouden van een conservatieve belegging van het vermogen en het aantrekken van (betalende) bezoekers en schenkingen.

Jaarverslag 2019

Op het financiële vlak is 2019 flink tegen gevallen. Allereerst vanwege een negatief rendement van de beleggingsportefeuille bij Van Lanschot, waardoor per saldo is ingeteerd op het belegbaar vermogen. Omdat ook sprake was van onverwacht forse onderhoudskosten is in 2019 een stevig negatief resultaat geboekt.

Er zijn echter ook de nodige positieve ontwikkelingen te melden. Het Arboretum wordt steeds vaker gevonden en bezocht door natuurliefhebbers uit het hele land. In De Beemster en de nabije omgeving is ons Arboretum ook steeds meer “een begrip” aan het worden. Allereerst door de nodige (landelijke) mediapubliciteit maar zeker ook door diverse lokale activiteiten zoals deelname aan de Open Dag, het Paaseieren zoeken voor kinderen, het kabouterpad en natuurlijk (februari 2019) het planten van een jonge Christine Buisman-Iep door Burgemeesters en Wethouders van de Gemeenten Purmerend en Beemster als symbool voor de vruchtbare aanstaande fusie.

De samenwerking met De Dendrologische Vereniging is ook in 2019 verder vorm gegeven en levert een continue bijdrage aan onder meer de determinatie van het assortiment. Met dit assortiment gaat het overigens goed, waarbij de droge weersomstandigheden nauwelijks een negatief effect hebben gehad op de vruchtbare Beemsterklei.

Ook is de samenwerking met Baanstede Groen en het Clusius College vermeldenswaardig, waarbij het Arboretum een zgn. Werk-Ervarings-Plek team faciliteert. Op het Arboretum kunnen mensen “leren werken” en diverse deelcertificaten verkrijgen die hen helpen bij het vinden van aansluiting met de arbeidsmarkt.

 

Financiële verantwoording 2019 en vrijwilligersvergoedingen
Conform de in 2015 uitgesproken intentie, hebben de bestuursleden in 2019 geen vrijwilligers- of vergadervergoedingen ontvangen. Ook voor 2020 is hiervan geen sprake.

Jaarrekening 2019  
   
Activa  
Gronden en terreinen € 684.557
Effecten en participaties € 304.541
Machines en inventaris € 3.000
Vorderingen en liquide middelen € 9.456
Totaal € 1.001.554
   
Passiva  
Stichtingskapitaal € 458
Reserve en eigen vermogen € 999.645
Reservering en crediteuren € 1.451
Totaal € 1.001.554

Jaarrekening 2019 – vervolg

 

Begroting 2019

Gerealiseerd 2019

Begroting 2020

Beleggingsresultaat

€ 8.100

-/- € 9.255

€ 5.000

Donaties en overig

€ 3.215

€ 2.197

€ 2.500

Totale opbrengsten

€ 13.500

-/- € 7.058

€ 12.500

       

Exploitatiekosten

€ 13.150

€ 10.132

€ 12.500

Bijzondere lasten

€ 10.087

       

Jaarresultaat

-/- € 2.000

-/- € 27.277

+/+ € 200

Zoals benoemd in het jaarverslag is in 2019 een negatief rendement behaald van ca. 3,5% op de beleggingsportefeuille bij Van Lanschot. Daarnaast was sprake van onverwachte forse onderhoudskosten die de reservering van € 5.400 overschreed, met name vanwege een schade aan de riolering.